header
צור קשר
 
 
 
מאשר/ת לקבל ניוזלטר
חזון בית הספר
 
רשת החינוך נעמ"ת פועלת מתוך מחוייבות לחינוך טכנולוגי ,ערכי, שוויוני ואיכות.
הרשת שותפה ביצירת חברה מקדמת ומטפחת המאפשרת לכל תלמיד ותלמידה להגיע להישגים בסביבה הטכנולוגית העתידית ובאקדמיה, ולהשתלב בעולם העבודה